smilecredit

Smile Credit

Е финансова институция регистрирана в БНБ с удостоверение № BGR00298. Това  дава възможност да предоставят кредити,  по нов начин – лесно, бързо и от разстояние.Само Онлайн.Администратор на лични данни вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни с удостоверение № 364570. Само Онлайн.

Как работи

Smile Credit отпуска онлайн кредити на клиентите си до 1 500 лв. за срок до 12 месеца. Максималният ГПР по предоставяните от нас заеми е 49,68%.Попълнете нашата онлайн форма с 3 кратки и ясни стъпки.При кандидатстване не се изискват документи и поръчители.След одобрение, според Общите ни условия, следва да предоставите обезпечение по кредита до размера на главницата, като представите банкова гаранция или осигурите двама поръчители по кредита.Сумата на одобрените заеми се изплаща във всеки офис на Изипей или по банкова сметка.

Плащане

Предсрочно или на датата на падежаВ рамките на работния денПо наша банкова сметкаВъв всеки офис на Изипей.

изифинанс

Изи Финанс ЕООД Е небанкова финансова институция, регистрирана в БНБ с удостоверение № 211. Създадено през 2011г, дружеството предоставя краткосрочни, онлайн кредити за минимално време и с минимум документи. Как работи Изи Финанс / Мини

Изикредит

Изи Асет Мениджмънт АД Или Изи Кредит (Easy Credit), както е по-известна чрез търговското си наименование, е основана през 2005 г. и е абсолютен лидер в България в небанковите потребителски кредити, отпускани в дома на