smilecredit

Smile Credit

Е финансова институция регистрирана в БНБ с удостоверение № BGR00298. Това  дава възможност да предоставят кредити,  по нов начин – лесно, бързо и от разстояние.Само Онлайн.Администратор на лични данни вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни с удостоверение № 364570. Само Онлайн.

Как работи

Smile Credit отпуска онлайн кредити на клиентите си до 1 500 лв. за срок до 12 месеца. Максималният ГПР по предоставяните от нас заеми е 49,68%.Попълнете нашата онлайн форма с 3 кратки и ясни стъпки.При кандидатстване не се изискват документи и поръчители.След одобрение, според Общите ни условия, следва да предоставите обезпечение по кредита до размера на главницата, като представите банкова гаранция или осигурите двама поръчители по кредита.Сумата на одобрените заеми се изплаща във всеки офис на Изипей или по банкова сметка.

Плащане

Предсрочно или на датата на падежаВ рамките на работния денПо наша банкова сметкаВъв всеки офис на Изипей.

кредихелп

Кредихелп ООД E небанкова финансова институция предоставяща бързи парични заеми на физически лица с доказан и недоказан доход. Кредихелп ООД има разрешително от БНБ като финансова институция с решение №BGR00214 от 2010 година и e

Неткредит

НетКредит E услуга на „НетКредит“ ООД, гр. София. Дружеството е регистрирано като финансова институция съгласно удостоверение № BGR00213 на Българска народна банка и е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.Кандидатстването