Ипотечен кредит за покупка на апартамент

ЗАВЪРШЕН АПАРТАМЕНТ - АКТ 16
Цел – съдействие за кредит за закупуване на недвижим имот – апартамент или къща. Екипът от професионалисти на “Кредит Брокер” ЕООД щe Ви подпомогне при намирането на финансиране за закупуване на сграда с Акт 16. Ще Ви предложи най-изгодната, близка до Вашите нужди оферта, тъй като не всички финансови институции отпускат кредити за сгради, които не притежават Акт 16. При този тип сделки банките изискват купувача да е превел на продавача минимум 10% от стойността на сделката по предварителен договор между двете страни. Максималното финансиране, което може да бъде ползвано под формата на банков кредит, е в размер на 80-90% от пазарната стойност на апартамента. Възможно е финансовата институция да отпусне допълнителни средства за ремонт на апартамента, след представяне на количествено-стойностна сметка от страна на клиента/купувача, като в нея се описват ремонтните дейности, които ще бъдат извършвани по имота. Единствено ограничение е общата стойност на кредита да не надвишава пазарната стойност на апартамента. Банките финансират и покупка на паркомясто, заедно с покупката на апартамент в една кредитна сделка и в един договор за банков кредит.
АПАРТАМЕНТ В СТРОЕЖ - АКТ 15
Цел на кредитирането е закупуване на апартамент при Акт 15 Търговските банки финансират покупката на апартамент при минимум Акт 15 на сградата. При този тип сделки изискването е купувача да е превел на продавача минимум 10 % от стойността на сделката по предварителен между страните договор. Самоучастието на купувача в този тип сделки е между 10 % и 20 % от пазарната стойност на имота. Отпускането на средства по кредита се осъществява на минимум 3 етапа/транша. 1.Етап / транш При снабдяване на сградата с Акт 15. Размерът на първия транш е около 70% от цялата сделка. 2.Етап / транш При придобиването на сградата с Акт 16. Размерът на втория транш е около 10 % от първоначално договорения размер на кредита. Максималното финансиране, което може да бъде ползвано под формата на банков кредит при този тип сделки, е в размер на 80-90 % от пазарната стойност на апартамента.
АПАРТАМЕНТ В ГРУБ СТРОЕЖ - АКТ 14
Целта на кредита е за закупуване на апартамент при Акт 14 Търговските банки финансират покупка на апартамент при минимум Акт 14 на сградата. Отпускането на средства от кредита се осъществява на етапи – минимум 3 транша. Първият етап е при снабдяване на сграда с Акт 14. Банките при този тип сделки имат следните изисквания: Купувачът да е платил 10 % капаро от стойността на целия имот по предварител договор и сумата да бъде преведа по банков път от страна на купувача на продавача. Самоучастието на купувача в този тип сделки е между 10 % до 20 % от пазарната стойност на имота. Кредитът се разрешава, като в договора по него се описват всичките три етапа/транша за усвояването на съответните суми. Лихва на банката се дължи само върху вече усвоеният етап/транш от кредита. 1.Етап / транш Снабдяване на сградата с Акт 14. Размера на първи транш е около 50%-60% от цялата сделка. 2.Етап / транш Снабдяване на сградата с Акт 15. Усвояването на втория транш става след представяне на документа за Акт 15 в банката. Размерът на втория транш е около 20 % от цялата сделка. 3.Етап / транш Снабдяване на сградата с Акт 16 и предостявянето му в банката. Усвояването на третия транш става след представяне на документа за Акт 16 в банката. Размерът на третия транш е около 10 % от първоначално договорения размер на кредита. Банковото финансиране